Nivells de gestió de la codificació

Hi han establerts tres nivells d'usuaris/gestors del programa:

1. Responsables del CatSalut

Fixen les taules proposades a utilitzar per a totes les entitats proveïdores de Catalunya. D'algunes de les taules duplicades, en gestionen la versió A o principal.

2. Responsables de les entitats proveïdores i centres

Gestionen duplicats d'algunes de les taules, etiquetades com a B, per tal de no modificar les referents o A, esmentades anteriorment.

L'existència d'aquest segona duplicitat permet l'adequació i reconstrucció immediata, per aquest programa, de les seves taules (amb els índexs de recerca). Aquestes taules poden així ser utilitzades, tot seguit, pels programes informàtics de l'entitat proveïdora en concret.

3. Sanitaris referents

Fan propostes de modificació o d'addició de paraules de recerca, informació complementària, etc.