Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Icona de conformitat amb el nivell A, W3C-WAI Guia d'accessibilitat als continguts web 1.0

ICDManager, versió 1.7 beta

Gestor de la Classificació Internacional de Malalties (CIM-9-CM)

Jordi March i Nogué. Metge de família i programador (vagi a aquest enllaç per veure altres projectes d'aquest autor).

Versió del 08/2011

English version Versión en español

Programa de lliure distribució i codi obert (*). Mireu la pàgina dins de:

SourceForge.net Logo

 

Descàrrega

Introducció

 

Descàrrega

Abans d'instal·lar el programa cal tenir instal·lat el servidor del sistema de gestió de bases de dades relacionals MySQL, cliqueu aquí per saber com fer-ho.

O per baixar el programa, directament, clica aquí: 8607Kb

Introducció

És un complet programa informàtic, sobre la versió catalana de la Classificació Internacional de Malalties (ICD9) corresponent a la 7a edició (nov-2009), en els tres aspectes que contempla:

Punts:

1. Ha estat elaborat en col·laboració amb el CatSalut i el TermCat.

2. Indicat per:

a. Facilitar la localització del codi correcte, a través del programa o del cercador en format web que se'n deriva:

a. Ús clínic a nivell hospitalari o extrahospitalari. Possibilitat d'exportació de les taules (MySQL) utilitzades directament o a través de format TSV, per així fàcilment ser integrades en altres programes o sistemes informàtics de les entitats proveïdores dels serveis sanitaris.

b. Ús epidemiològic, dels procediments sanitaris emprats, etc. Amb la la lògica correspondència amb les tasques de gestió sanitària.

b. Homogeneïtzar la presentació dels codis, termes d'inclusió, indicacions d'exclusió, etc; per a tota la CIM.

c. Docència, ja que disposa d'un sistema d'arbre per tal de comprendre el funcionament de la CIM, amb possibilitat de fer anotacions complementàries per tal de resoldre els dubtes en la selecció dels codis (així com homogeneïtzar els criteris diagnòstics).

3. Facilita la:

a. Recerca dels registres: pel codi o pel seu contingut. Disposa de prestacions idiomàtiques per passar les paraules al singular, o fer la recerca des d'un altre idioma.

b. Informació complementària i d'exclusió: per cadascun dels codis.

c. Edició: modificació o ampliació de nombre de codis.

4. Creació automàtica de l'índex amb les paraules de recerca, a partir del contingut de diversos camps i agrupadors (estàndards o personalitzables) i tenint en compte si les paraules són en plural, eliminant paraules innecessàries, etc.

5. Està pensat per a tres diferents nivells de gestió de la codificació. Disposa d'un sistema facilitat d'anotació de proposta o de modificació, per treball en xarxa o en un sol lloc. Pot ser un pont de diàleg entre el documentalista de la codificació i els clínics.

 

Disposa de programes informàtics complementaris per a la importació (amb les taules buides) de totes les dades contingudes en documents traspassats a pàgines web.

Finestra principal del programa

 

Finestra dels índexs de les paraules de recerca

 

(*) El programa és de software lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo segons les condicions de la GNU General Public License com està publicat per la Free Software Foundation. Podeu descarregar el codi del programa, en Object Pascal (Delphi): Icona del fitxer 16133Kb.

Inici de la pàgina actual